Gmina Ruciane-Nida :

  Ruciane-Nida to miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, nad jeziorem Nidzkim i jeziorem Guzianka Wielka, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. suwalskiego.Pierwsze ślady osadnictwa na obecnym terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida datuje się na II wiek naszej ery. Krainę Wielkich Jezior zamieszkiwało wówczas pruskie plemię Galindów. Gospodarka Galindów mogła rozwijać się dzięki wzmożonej wymianie towarowej związanej z położeniem ich państwa przy jednej z odnóg bursztynowego szlaku, prowadzącym z cesarstwa rzymskiego przez ziemie polskie, Galindię do Sambii. Rozkwit państwa Galindów datuje się na okres od IV do VII wieku n.e. Tereny zajęte przez plemię Galindów posiadały dość dobre warunki dla osadnictwa - różnej jakości gleby, bogate lasy iglaste i liściaste, liczną zwierzynę, ryby oraz ważne dla rzemiosła darniowe rudy żelaza oraz bursztyn. Warunki te sprzyjały stopniowemu rozwojowi rolnictwa, rzemiosła i wymianie handlowej. Początki istnienia miejscowości Nida i Ruciane sięgają XVII wieku. Nida została założona w roku 1699 na miejscu dawnej wioski rybackiej oraz młyna położonego nad rzeką Nidką. Mieszkańcy osady trudnili się rybołówstwem oraz produkcją smoły i węgla drzewnego. W drugiej połowie XIX wieku na omawianym terenie nastąpił znaczny rozwój komunikacji. W latach 1866-1869 zbudowano odcinek szosy Ruciane - Pisz, a w latach 1883-1885 uruchomiono linię kolejową Olsztyn - Ełk ze stacją w Rucianem. Natomiast w 1898 roku oddano do użytku połączenie kolejowe Ruciane - Mrągowo. U schyłku XIX wieku uruchomiono szlak wodny prowadzący z Giżycka do Mikołajek, Rucianego i Pisza, co zapoczątkowało turystyczny rozwój Rucianego  Rozmiar: 47561 bajtów


  Dane statystyczne :

  Rodzaj gminy : miejsko-wiejska
  Powieszchnia : 357,74 km2
  Liczba sołectw: 16
  Liczba miejscowości : 46
  Ludność : 8808

  Sołectwa :

  - Sołectwo Gałkowo
  - Sołectwo Iznota
  - Sołectwo Karwica
  - Sołectwo Końcewo
  - Sołectwo Krzyże
  - Sołectwo Niedźwiedzi Róg
  - Sołectwo Nowa Ukta
  - Sołectwo Onufryjewo
  - Sołectwo Osiniak
  - Sołectwo Szeroki Bór
  - Sołectwo Śwignajno
  - Sołectwo Ukta
  - Sołectwo Wejsuny
  - Sołectwo Wojnowo
  - Sołectwo Wólka
  - Sołectwo Wygryny