Historia jednostki :
Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Straż Pożarna w Rucianem-Nidze powstała w 1950 r. Jednostka rozpoczęła działalność przy Tartaku Przemysłu Drzewnego, który był w tym czasie odbudowywany po wojnie.Obecnie siedziba OSP znajduje się w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 13. Strażnica została wybudowa przy nakładzie prac przez członków
OSP i oddana do użytku w 1979 roku. OSP w Rucianem-Nidzie po spełnieniu wymaganych warunków decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 7 kwietnia 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego(Decyzja Nr 40/28/KSRG Komendanta Głównego PSP z dn. 04.04.1995 r.).

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna zrzesza 25 strażaków. W roku 2008 zmieniono skład zarządu jednostki, pozyskano młodych członków którzy są pełni zapału i chęci do pracy dla dobra mieszkańców i licznie przebywających tu turystów.wlaczenie do ksrg

Dokument stwierdzający włączenie OSP Ruciane-Nida do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Członkowie OSP przed budynkiem strażnicy w Tartaku1978 r.

Członkowie OSP przed budynkiem strażnicy w Tartaku 1978 r.


Członkowie OSP po zawodach gminnych w 1980 r.

Członkowie OSP po zawodach gminnych w 1980 r.


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1957 r.