Jednostki OSP w Gminie :

  Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Ruciane-Nida działają cztery jednostki OSP, w tym jedna jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Ruciane-Nida. Reszta jednostek jest spoza Systemu KSRG. Jednostki OSP wykonują zadania w zakresie:
  - ochrony p-poż.
  - ratownictwa ekologicznego
  - ratownictwa drogowego
  - ratownictwa medycznego
  - ratownictwa wodnego

  OSP Ruciane-Nida :

  Charakterystyka jednostki:
  -Jednostka terenowa S-2
  (GBARt 2,5/25 RENAULT MIDLUM 4x4 300.00 Dxi, Samochód Ratowniczo-Gaśniczy DAIMLER-BENZ-typu LF 1113 B)
  KSRG : Tak
  Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań:
  - ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
  - ratownictwa technicznego i drogowego
  - ratownictwa wysokościowego
  - ratownictwa medycznego
  - ratownictwa wodnego
  Alarmowanie
  - Syrena elektryczna
  - Selektywne wywołanie
  - Terminal GSM
  Strażnica:
  murowana
  liczba stanowisk : 2

  OSP Karwica :

  Charakterystyka jednostki:
  -Jednostka terenowa S-2
  (GBA 2,5/16 STAR 244, GLM Żuk)
  KSRG : NIe
  Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań:
  - ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
  - ratownictwa medycznego
  Alarmowanie
  - Syrena elektryczna
  Strażnica:
  murowana
  liczba stanowisk : 1

  OSP Wejsuny :

  Charakterystyka jednostki:
  -Jednostka terenowa S-1
  (GBM 2,5/16 STAR 244)
  KSRG : NIe
  Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań:
  - ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
  - ratownictwa medycznego
  Alarmowanie
  - Syrena elektryczna
  Strażnica:
  murowana
  liczba stanowisk : 1

  OSP Ukta :

  Charakterystyka jednostki:
  -Jednostka terenowa S-1
  (GBM STAR 660 )
  KSRG : NIe
  Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań:
  - ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
  - ratownictwa medycznego
  Alarmowanie
  - Syrena elektryczna
  Strażnica:
  murowana
  liczba stanowisk : 1