W dniu 14 styczna 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruciane-Nida, walne zebranie wybrało następujący skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 Zarząd OSP Ruciane-Nida

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Marcin Zbigniew Opalach

Wiceprezes-naczelnik

Patryk Krystkiewicz

Wiceprezes

Daniel Siejk

Z-ca naczelnika

Bartłomiej Święcki

Sekretarz

Karolina Trzcińska

Skarbnik

Krzysztof Jóźwiak

Gospodarz

Andrzej Konopka

Członek

Marek Tyszka

Członek

Michał Marchwiński

 Komisja Rewizyjna OSP Ruciane-Nida

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Andrzej Siadek

Wiceprzewodniczący

Sebastian  Marchwiński

Sekretarz

Piotr Przystawik


  Pozostali członkowie :


  - Zbigniew Janusz Opalach
  - Gracjan Marchwiński
  - Maria Hofman
  - Małgorzata Jatkowska
  - Adam Grala
  - Oskar Zarzycki
  - Konrad Macierzeski
  - Jerzy Zach
  - Jakub Denda
  - Kazimierz Sikora

  Członkowie Honorowi :

  - Jan Kułdo
  - Mieczysław Drężek


  Zmarli członkowie OSP RW w Rucianem-Nidzie :


  -Koziołczyk Franciszek
  -Tarasiewicz Józef
  -Tarasiewicz Kazimierz -Rojek Jan
  -Lamirowski Bronisław
  -Szydlik Władysław
  -Kurasz Jan
  -Cyrklaw Henryk
  -Brzostek Tadeusz
  -Radomski Ryszard
  -Samsel Czesław
  -Samsel Stanisław
  -Florczyk Stanisław
  -Bałdyga Włodzimierz
  -Pszenica Wili
  -Banach Edmund
  -Reimer Horst
  -Paradowski Stanisław
  -Szymański Krzysztof
  -Staciwa Józef
  -Nowakowski Konstantyn
  -Wołyniec Piotr
  -Bloch Bolesław
  -Izbicki Marian
  -Izbicki Andrzej
  -Szyrmer Ryszard
  -Żukowski Włodzimierz
  -Kowalewski Jerzy
  -Stankiewicz Stanisław